Jutarnja čuvaonica

Program je namijenjen za djecu od 3 do 7 godina koja ne pohađaju vrtićki program.

Program traje 3,5 sata, svaki dan od 9-12.30h

Mjesečne opcije polaska čuvaonice su 2x, 3x ili svaki dan u tjednu.

Program se sastoji od:

  • Po dolasku slobodna igra na penjalicama
  • Sportski dio: istezanje i vježbanje na poligonu (sa sportskim rekvizitima)
  • Kreativni dio: crtanje i sl., čitaonica, prepričavanje
  • Zabavni dio: just dance i druge zabavne igre

Svaki mjesec kreiramo album, te isti ažuriramo na dnevnoj bazi tako da možete pratiti na slikama naše aktivnosti.

  Dječji rođendani u igraonici - Sve